Stresuję się, gdy na mnie patrzysz!

Zagrożenie stereotypem to zjawisko, które może się pojawić, gdy osoba, której dotyczy stereotyp, obniża poziom wykonania zadania, względem swojej przeciętnej efektywności z powodu uruchomienia stereotypu.