Słownik

By łatwiej zrozumieć niektóre pojęcia pojawiające się w artykułach, postanowiłam stworzyć słownik, który wraz z rozwojem strony będę rozbudowywać o przydatne określenia psychologiczne. Zaglądajcie tu śmiało gdy coś będzie budzić Waszą wątpliwość. Jeśli spotkacie się z psychologicznym pojęciem, które chcielibyście lepiej zrozumieć – dajcie znać w komentarzu – postaram się jak najszybciej i jak najprościej je wyjaśnić.

Psychopatologia to pojęcie z języka greckiego, które można tłumaczyć dosłownie jako cierpienie duszy. Określenie to jest używane w psychologii i w psychiatrii do definiowania szerokiej grupy zaburzeń psychicznych. Jest to także dziedzina nauki skupiona na badaniu, diagnozowaniu i leczeniu chorobowych zjawisk psychicznych.

Zagrożenie stereotypem to zjawisko, które może się pojawić, gdy osoba, której dotyczy stereotyp (np. „kobiety są słabymi kierowcami”), obniża poziom wykonania zadania względem swojej przeciętnej efektywności z powodu uruchomienia stereotypu. [Pojęcie użyte w Stresuję się, gdy na mnie patrzysz]

Ściskam,

Aneta